Калібровочне меню дозиметрів Терра/Стора

Кожен лічильник Гейгера-Мюллера СБМ20 має свої характеристики в межах паспортного допуску.

http://electronics-by.com/sbm20.jpg
Паспорт взято з сайту http://www.electronics-by.com/gm_tube_sbm20.html

У Террах лічильник обгорнутий свинцем, тому при випуску дозиметра по контрольних джерелах прораховується калібровочні коефіцієнти індивідуально для кожного, щоб зменшити похибку приладу. Декілька каліброваних пристроїв показуватимуть майже однакові цифри.

Для входу в меню потрібно

інформація прихована

, далі кнопкою РЕЖИМ переміщуємося по розрядах параметру (поточний блимає), кнопкою ПОРІГ можна змінити значення. Після проходження усіх меню пристрій повертається до нормального режиму.

Цей функціонал був знайдений випадково, одна Терра перестала працювати (постійно перезавантажувалася), виявилося збилися усі калібровки.

Терра-Н

Пристрій має 8 калібровочних коефіціентів.

Перший екран:

Другий екран, коефіціент впливає на розрахунок гама.

Третій екран, коефіціент впливає на розрахунок бета.

Четвертий екран, коефіціент d впливає на розрахунок гама.

П’ятий екран, коефіціент d впливає на розрахунок бета.

Шостий екран, коефіціент n.

Сьомий екран, коефіціент F впливає на розрахунок гама.

Восьмий екран, коефіціент F впливає на розрахунок бета.

Калібровки з пристроїв:

0 3.88 0.59 117 086 115 0.00 0.000

Терра, Терра-П+

Чорна Терра і Терра-П+ мають 5 калібровочних коефіціентів.

Калібровки з пристроїв:

3.45 1.90 121 115 0.00
3.65 1.70 120 115 0.00

Терра-П

Побутова версія. Є тільки 2 калібровочних коефіціенти по гамі, оскільки визначення бети відсутнє у пристрої, тільки поверхнево можна оцінити бета розпади.

Калібровки з пристроїв:

0.36 320
0.40 260

Методика розрахунку калібровочних коефіціентів, а також на що вони  впливають у алгоритмі знає тільки виробник. При заміні лічильника, потібно заново прораховувати коефіціенти, тому щоб точно пристрій працював, потрібно звертатися до виробника.

Коментарі