Modbus RTU на роутері (LEDE OpenWRT & LUA)

В мене дома розведена мережа RS485, яка об’єднує лічильник електроенергії SDM230, годинник, метеостанцію, водяні лічильники. Протоколом обміну вибрано Modbus RTU, яка вимагає мастера, який ініціалізує звертання до пристроїв.  Канальна швидкість 9600 байт.

Можна викорстати апаратний міст, наприклад ComPoint II AS від AK-NORD на 2 порти, розглянемо його: конектор DB-9. Може бути або 2 RS-232 або RS232+RS485.

З іншої сторони LAN 10/100 mbit, індикатори статусів, конектор живлення.

Живлення на LDO, запустилася і працювала від 5 вольт. Є версії на імпульскнику. Контролер 16 бітний від NXP MC9S12NE64VTUE.

Інтерфейс RS-232 ADM560. Драйвер RS-485 на Sipex 3072E. Перемичками виставляється режим роботи і підятгуючі резистори.

Конфігурація текстова навіть через web, пароль XT. DHCP імя XT-MICRO-AABBCC.

А можна заставити роутер бути і шлюзом і керувати логікою.

Оскільки є в наявності роутер MR3020 із LEDE 17.01.7 (OpenWRT) із збільшеним flash з 8 мб (на 4 мб не поміститься) і оперативною пам’ятю 32 мб замість 16, який має USB порт, підключаємо китайський USB-RS485 адаптер ціною 1$.

Оскільки ресурси роутера обмежені, використаємо інтерпретатор, який вже інстальований, в даному випадку це LUA. Синтаксис специфічний (не дорівнює ~=, є тип даних nil). Довстановлюємо потрібні модулі:

opkg update
opkg install kmod-usb-serial 
opkg install kmod-usb-serial-ch341
opkg install lua-rs232

Тепер можемо писати наш файл програми modbus.lua. І почнемо з функцій.

Відкриємо порт із швидкістю 9600, перед тим перевіривши чи адаптер розпізнався, переважно /dev/ttyUSB0:

local function openport()
 local out = nil
 e, p = rs232.open("/dev/ttyUSB0")
 if e ~= rs232.RS232_ERR_NOERROR then
  print(string.format("Can't open serial port %s, %s", "ttyUSB0", rs232.error_tostring(e)))
 else
  onport = true
  p:set_baud_rate(rs232.RS232_BAUD_9600)
  p:set_data_bits(rs232.RS232_DATA_8)
  p:set_parity(rs232.RS232_PARITY_NONE)
  p:set_stop_bits(rs232.RS232_STOP_1)
  p:set_flow_control(rs232.RS232_FLOW_OFF)
  out = p
 end
 return out
end

Прокол Modbus RTU для контролю цілісності пакетів використовує 2 байтну CRC-16. Перевірити коректність формування контрольну суму можна на сайті crccalc.com. Тому пишемо калькулятор суми, який на вході отримує масив байт:

local function crc16(s)
 local crc = 0xffff
 for i,val in ipairs(s) do
  local c = val
  crc = bit.bxor(crc, c)
  for j = 1, 8 do
   local k = bit.band(crc, 1)
   crc = bit.rshift(crc, 1)
   if k ~= 0 then
    crc = bit.bxor(crc, 0xA001)
   end
  end
 end
 return crc
end

Алгоритм використовує бітову операцію сумування по модулю 2 XOR, використаємо бібліотеку бітових операцій numberlua.lua і покладемо у

/usr/lib/lua/bit/numberlua.lua

І фукнцію яка дописує контрольну суму до пакета даних:

local function crc16_add(req)
 crc = crc16(req)
 Hi = bit.rshift(crc, 8)
 Lo = crc - Hi*256
 table.insert(req, Lo)
 table.insert(req, Hi)
 return req
end

Напишемо функцію, яка запитує один регістр із пристрою функцією 04 Read Input Registers і вертатиме результат.

function modbus_req(addr, reg, bytes, IEEE754)
 local valid=1
 local func = 4
 reg_hi = bit.rshift(reg, 8)
 reg_lo = reg - reg_hi*256
 req = {addr, func, reg_hi, reg_lo, 0, bytes}
 req = crc16_add(req)
 port_w(req)
 res = port_r()
 if (res ~= nil) then
  if res[1] ~= addr then valid=0 end
  if res[2] ~= func then valid=0 end
  
  local datsize = res[3]
  local crc_now = res[datsize+5]*256+res[datsize+4]
  table.remove(res,datsize+5)
  table.remove(res,datsize+4)
  if (crc_now ~= crc16(res)) then
   valid=0
   print('Bad CRC for packet')
  end

  table.remove(res,3)
  table.remove(res,2)
  table.remove(res,1)

  if valid==1 then
   if (IEEE754 == true) then
    return UnpackIEEE754(res)
   else
    return res
   end
  else
   return nil
  end
 else
  return res
 end
end

Функція записує масив байт у фізичний порт:

function port_w(req)
 local data = ""
 for i,val in ipairs(req) do
  data = data .. string.char(val)
 end
 local err, len_written = p:write(data)
 p:flush()
 return len_written
end

І читання із порту і виходом з функції при відсутності відповіді:

function port_r()
 local out = nil
 local receive = 0
 local takt = 1
 local a=0
 while (a == 0) do
  local read_len, timeout = 1 , 100
  local err, data_read, size = p:read(read_len, timeout)
  if size > 0 then 
   if (receive == 0) then
     out = {string.byte(data_read)}
   else
    table.insert(out, string.byte(data_read))
   end
   receive = receive + size
  end
  takt = takt + 1
  if takt - receive > 2 then a=1 end
 end
 return out
end

Оскільки лічильник віддає дані у форматі IEEE754 перетворювач даних:

function UnpackIEEE754(x)
 local b1, b2, b3, b4 = x[1], x[2], x[3], x[4]
 local exponent = (b1 % 0x80) * 0x02 + math.floor(b2 / 0x80)
 local mantissa = math.ldexp(((b2 % 0x80) * 0x100 + b3) * 0x100 + b4, -23)
 if exponent == 0xFF then
  if mantissa > 0 then
   return 0 / 0
  else
   mantissa = math.huge
   exponent = 0x7F
  end
 elseif exponent > 0 then
  mantissa = mantissa + 1
 else
  exponent = exponent + 1
 end
 if b1 >= 0x80 then
  mantissa = -mantissa
 end
 return math.floor(math.ldexp(mantissa, exponent - 0x7F)*1000)/1000
end

Для запису у регістр функцією 06 Preset Single Register:

function modbus_w(addr, reg, val)
 local func = 6
 reg_hi = bit.rshift(reg, 8)
 reg_lo = reg - reg_hi*256
 val_hi = bit.rshift(val, 8)
 val_lo = val - val_hi*256
 req = {addr, func, reg_hi, reg_lo, val_hi, val_lo}
 req = crc16_add(req)
 port_w(req)
end

Тепер можна написати саму програму:

p = openport()
-- отримаємо показник лічильника і напругу 
meter = modbus_req(10,0x0156,2,true)
volts = modbus_req(10,0x0000,2,true)
-- отримані дані відправляємо через wget на сервер
local handle = io.popen("/bin/wget -q -O - 'http://****.net.ua/****.php?meter=" .. meter .. "&volts=" .. volts)
local result = handle:read("*a")
handle:close()
-- отримані дані записуємо на індикатор
modbus_w(45, 0x0000, result)
p:close()

Для періодичного запуску в певний час (наприклад щохвилини) пропишемо у crontab час запуску (для виконання має бути пустий останній рядок):

* * * * *  /usr/bin/lua /root/modbus.lua

Тепер на сервері робимо потрібну логіку збереження, обробки і віддачі потрібних команд.

Це швидка реалізація поставленного завдання з того шо було у наявності, зараз йде тестування шлюзу із логікою на базі ESP32 із GPRS модулем.

Цікаве відкриття: у Siemens SIMATIC S7 позначення ліній A і B не відповідає загально прийнятим. Просто навпаки.

Інформація для цитування:

Юрій Р. 0009-0005-3702-9223. (2019). Modbus RTU на роутері (LEDE OpenWRT & LUA). Блог UA ID. Взято з: https://blog.uaid.net.ua/modbus-rtu-router-openwrt-lede-lua

Використання фотографій або текстового контенту на інших ресурсах без клікабельного індексованого посилання заборонено.